Redaktionsruta

http://www.dzv.se
Byrumsvägen 515
380 74 Löttorp
Erik Nyberg
Tel.: +46 (0)485-224 47
eMail: response@dzv.se
Internet: www.dzv.se
Ansvarig utgivare: Erik Nyberg
Ansvarsförbehåll: Trots noggrann innehållskontroll har vi ingen möjlighet att ta juridiskt ansvar för allt innehåll i externa länkar, eller för sidor som dessa nätplatser i sin tur kan hänvisa till.
Med externa länkar avses hänvisningar eller kopplingar till andra allmänt tillgängliga platser/sidor på nätet. För innehållet i externa länkar ansvarar respektive sidas utgivare i vanlig ordning.
Bild Copyright: Jürgen Fellinghauer och Erik Nyberg
WEB-Design: Ing. Büro J. Fellinghauer,
Teichstrasse 8, D-24147 Klausdorf   eMail: info@hjfellinghauer.de